معرفی کتاب دختری که رهایش کردی ؛‌ رمانی عاشقانه از جوجو مویز

موضوع اصلی کتاب اشغال فرانسه توسط نازی‌هاست. داستان کتاب روایت زندگی هنرمندی به نام ادوارد است که همسرش (سوفی) را ترک می‌کند و به جنگ می‌رود. این کتاب در 2 بازه زمانی صد ساله از زبان 2 زن به نام‌های سوفی و لیو روایت می‌شود. “معرفی کتاب دختری که رهایش کردی”

بیشتر بخوانید