نظریه مزلو ، سلسله مراتب نیاز ها

همه ما جملاتی مانند این را شنیدم شکمی که گرسنه است ،عاشق نمیشود یا این که شکم گرسنه خدا نمیشناسد . به راستی دلیل این مسائل در چیست؟ . آیا نیاز های ما مراتبی دارد ، یا همه باهم در تعامل به صورت واحد های مجزا هستند در این مطلب سعی در بررسی کلی نظریه روانشناس برجسته مزلو داریم در نظریه سلسله مراتب نیاز ها بیان شده است.

بیشتر بخوانید