پایان دنیا، چطور و چگونه؟!

“هر روز طوری زندگی کنید که گویی آخرین روز از عمرتان است.” آیا تا به حال به این جمله فکر کرده اید؟ این جمله فقط مفهوم ادبی و یا دینی ندارد چون هر لحظه ممکن است دنیا به پایان برسد. جدا از این جمله آیا یادتان هست که در سال 2012 به آخر دنیا نزدیک شده بودیم؟َ! اما این اعتقاد شکست خورد. دلتان را به این شکست خوش نکنید زیرا تئوری هایی وجود دارد که هر آن ممکن است دنیا به آخر خودش برسد. ما در این مطلب از مجله اینترنتی کاج درخشان این تئوری ها را بیان خواهیم کرد پس با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید