گزینش تبلیغات

برای دیدن رتبه سایت کلیک کنید

هزینه تبلیغات بنری

  • هدر به صورت بنری – نمایش در تمامی صفحات به مدت یکماه – 180 هزار تومان
  • سایدبار چپ به صورت بنری – نمایش در تمامی صفحات به مدت یکماه – 150 هزار تومان
  • در داخل مطالب به صورت بنری – نمایش در 50 مطلب به صورت رندوم و دائمی – 150 هزار تومان
  • فوتر (پایین سایت) به صورت بنری – نمایش در تمامی صفحات به مدت یکماه – 120 هزار تومان
  • صفحه اول سایت بین دسته ها به صورت بنری – نمایش فقط در صفحه اول سایت به مدت یکماه – 100 هزار تومان

هزینه تبلیغات متنی

  • ریپورتاژ آگهی – 300 هزار تومان (پیشنهاد می کنیم مطلب “ریپورتاژ آگهی و تاثیر آن در افزایش رتبه سایت” را مطالعه کنید)
  • در داخل مطالب به صورت متنی – نمایش در 50 مطلب به صورت رندوم و دائمی – 90 هزار تومان
  • سایدبار چپ به صورت متنی – نمایش در تمامی صفحات به مدت یکماه – 80 هزار تومان
  • فوتر (پایین سایت) به صورت متنی – نمایش در تمامی صفحات به مدت یکماه – 50 هزار تومان