فوتبال و همه چیز درباره این ورزش محبوب و هیجان انگیز

فوتبال ورزشی گروهی است متشکل از دو تیم یازده نفره که موجب توسعه استقامت عمومی بدن میشود و همچنین بهبود کارایی دستگاه تنفسی و قلب و عروق و افزایش قدرت عضلانی در اندام تحتانی را به وجود می آورد.

مهارت های فوتبال

در ورزش فوتبال مهارت هایی از جمله پرتاب اوت کنترل توپ، پاس دادن، ضربه زدن به توپ و دریبل وجود دارد که در این بخش هر یک را صورت خلاصه توضیح میدهیم.

ضربه زدن به توپ

  • در فوتبال دو نوع ضربه آزاد وجود دارد: ضربه های مستقیم و ضربه های غیر مستقیم
  • در ضربه های مستقیم توپ مستقیم وارد دروازه حریف میشود که تیم زننده، امتیاز کسب میکند.
  • در ضربه های غیر مستقیم توپ بعد از ضربه، با بازیکن دیگر تماس پیدا میکند و غیر مستقیم وارد دروازه حریف میشود
  • در ضربه زدن توپ، ضربه با روی پا انجام میشود. پای تکیه گاه (پایی که ضربه با آن زده نمیشود) در محل مناسبی کنار کنار توپ قرار میگیرد. پنجه پا باید در جهت حرکت توپ و کنار توپ باشد و فاصله آن حداکثر 3یا4 سانتی متر بیشتر نباشد.

کنترل توپ

برای اجرای مهارت روی توپ در فوتبال ابتدا حرکت مهارت و توپ تحت کنترل بازیکن در می آید و سپس اقدام به اجرای مهارت دیگر میشود. کنترل توپ با تمام قسمت ها بدن به جز دست ها انجام میشود. کنترل با سینه، ناحیه روی ران وری پا عمومیت بیشتری دارد.در کنترل توپ عضو مهار کننده در لحظه برخورد با توپ ابتدا کمی با هماهنگی حرکت توپ به عقب کشیده میشود و بازیکن اندام مهر کننده را در مقابل حرکت توپ سفت و سخت نمیگیرد.

دریبل

حرکت توپ را که همراه بازیکن با ضربه های آهسته و متوالی انجام میشود دریبل گویند.در اجرای مهارت دریبل، توث به مقدار زیاد از بازیکن فاصله نمیگیرد، به ترتیب که هر لحظه امکان اجرای مهارت بعدی روی توپ باشد و در اختیار حریف قرار نگیرد و فرست پاس دادن یا ضربه زدن به طرف دروازه حریف باشد.

پاس دادن

از انحا که فوتبال ورزش گروهی است پاس دادن در آن بسیار مهم است .پاس در بازی ارتباط بین بازیکنان است و خستگی آنها را به تعویق می‌اندازد .ابن مهارت هنگامی که بازیکن در مقابل تهاجم حریف است و با در خطر از دست دادن توپ است انجام میگیرد .این مهارت زمانی که بازیکن دیگری در موقعیت بهتری برای اجرای هدف قرار دارد نیز انجام میشود .پاس دادن بسته به موقعیت باری به صورت های گوناگون انجام میشود .مثل پاس با بغل پا ،پاس با روی پا،پاس با سر،پاس کوتاه،پاس بلند. نشانه گیری و دقت و سرعت عمل در اجرای مهارت پاس دادن بسیار مهم است.

هد زدن (زدن توپ با سر)

هنگامی که ضربه زدن به توپ با پا مقدور نباشد یا اجرای مهارت با پا منجر به از دست دادن توپ میشود ،بازیکن با استفاده از ضربه های سر توپ را به یار خود پاس می دهد و یا وارد دروازه حریف میکند .اجرای این حرکت در دو نوع یعنی روی زمین و در حال پرش انجام میشود .در هر زدن همراه پرش دقت شناسایی و هماهنگ کردن زمان پرش و حرکت توپ از اهمیت خاصی برخوردار است . ضربه های سر با ناحیه پیشانی صورت میگیرد.

پرتاب اوت

هنگامی که توپ از محوطه طولی زمین خارج شود ،بازی با پرتاب اوت دنبال میشود .این عمل را بازیکن طرف مقابل که توپ را وارد محوطه اوت کرده اند انجام می دهند . در اجرای این مهارت از دو دست به طور یکسان استفاده میشود و در لحظه پرتاب هر دو پا با زمین تماس دارد .توپ از عقب و از روی سر به جلو آورده میشود.

مقررات بازی و زمین فوتبال

زمین فوتبال در ابعاد 75در110 متر است که به دو بخش مساوی تقسیم میشود .هر بخش شامل محوطه جریمه،محوطه دروازه بان و نقطه پنالتی است.

محوطه جریمه

روی خط عرضی زمین و به فاصله 16.5متر از داخل تیر های عمودی دروازه دو خط به طول 16.5 متر عمود شده است .دو سر خطوط به واسطه خطی موازی خط عرضی زمین به هم متصل میشود ،این محوطه را محوطه جریمه می نامند.

نقطه پنالتی

در فاصله 11 متری از خط دروازه رو ی خط فرضی که بر وسط خط دروازه عمود است ، نقطه پنالتی مشخص ص میشود .به مرکز نقطه پنالتی و به شعاع 9.15 متر قوسی در پشت محوطه جریمه رسم میشود.

زمان و نحوه تعیین تیم پیروز تیم

باز یدر دو وقت 45 دقیقه ای انجام میشود و بین دو وقت 10 دقیقه برای استراحت وجود دارد .وارد کردن توپ به دروازه مقابل برای هر تیم امتیاز است که آن را گل می نامند .هر تیمی که در پایان وقت تعداد گل بیشتری به حریف بزند، برنده مسابقه است.

مقررات و خطا های فوتبال

اجرای مهارت ها در فوتبال با تمان نواحی لدن به جلوی دست ها قابل اجرا است. تنها دروازه بان مجاز است که توپ را با دست های خود کنترل کند و یا هر مهارت دیگری مثل پرتاب روی توپ را انجام دهد .داور برای خطاهایی که در محوطه جریمه رخ میدهد اعلام پنالتی میکند .این ضربه توسط از بازیکنان تیم با شوت مستقیم از نقطه پنالتی انجام میشود .هنگام اجرای ضربه پنالتی تنها دروازه بان از دروازه دفاع میکند انجام حرکاتی مثل لگد زدن ،پریدن روی حریف یا بازیکن مقابل،تنه زدن،پشت پا زدن به حریف،نگه داشتن،هل دادن،لمس توپ با دست در فوتبال خطا محسوب میشود .

و در پایان به شما پیشنهاد می کنیم درباره ورزش بسکتبال نیز مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *