تنیس روی میز، ورزشی که هوش شما را تقویت می کند

 تنیس روی میز ورزشی است که به صورت انفرادی و دوباره (دوبل)اجرا میشود. انجام این ورزش باعث توسعه سرعت حرکت، سرعت عکس العمل، دقت،تقویت هماهنگی بین چشم ها و دست ها و تقویت ارتباط اعصاب و عضلات بدن خصوصا ناحیه فوقانی بدن میشود.

مهارت های ورزش تنیس روی میز

مهارت های ورزش تنیس شامل: راکت گیری، پیچش در توپ، ضربه فورهند،ضربه بک هند، ضربه لوپ میشود که هر یک را به صورت مختصر توضیح میدهیم.

راکت گیری

گرفتن راکت به این دلیل جزو مهارت ها به حساب می آید که در این ورزش نحوه گرفتن راکت تا حد زیادی تعیین کننده سطح فرد در بازی است.

به طور کلی دور روش برای در دست گرفتن راکت وجود دارد در این ورزش:

  1. روش اول روش مدادی است که بیشتر در کشور های چین و ژاپن متداول است در این روش دسته راکت را مثل قلم در دست میگیرند و سر انگشت دیگر در پشت راکت قرارمیگیرد و در ضربه زدن فقط از  روی راکت استفاده میشود.
  2. در روش دیگر انگشتان شست و سبابه مانند گیره راکت را مهار میکنند و مانع از جابه جایی راکت در دست میشوند. دسته راکت درا ن روش در دست به صورت اریب قرار میگیرد و انتهای دسته راکت در قسمت برآمدگی دست قرار میگیرد. دراین روش، در مقایسه با روش قبل، برای انجام حرکات تند و سریع آزاد است.

پیچش در توپ

نوع ضربه راکت به توپ و جهت کشش راکت روی سطح توپ باعث پیچش های مختلف در آن میشود. بازیکنان این ورزش معمولا برای کسب امتیاز سعی میکنند، همیشه توپ رابط چرخش در احداث ارتفاع به زمین حریف ارسال کنند. کنترل و مهار این گونه توپ ها بسیار سخت تر از توپ هایی است که بدون چرخش در حرکت اند. چرخشی که بازیکن در توپ ایجاد میکند معمولا یه به طرف پایین است یا به طرف بالا است. در چرخش بالا توپ از پایین به بالا و درجهت جلو حرکت میکند .از این مهارت بیشتر بازیکنان مهاجم استفاده میکنند .در چرخش پایین،چرخش توپ از طرف بالا به پایین است که کات نام دارد .

ضربه فورهند

ضربه فورهند یکی از مبتدی ترین مهارت ها در بازی تنیس روی میز است. این مهارت با ضربه رویه راکت انجام میشود .برای اجرای این مهارت پاها به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله میگیرند،بدن کمی خم میشود و پای راست عقب تز از پای چپ قرار میگیرد. قبل از رسیدن توپ به راکت بازیکن حرکت چرخش خود را آغاز میکند . در لحظه برخورد توپ،راکت تقریبا اریب و  در راستای ساعد است .بعد از ضربه ، بدن به حرکت محوری خود به سمت چپ ادامه میدهد. در اجرای این مهارت ،وزن بدن بیشتر روی پای چپ منتقل میشود .

ضربه بک هند

 در ضربه بک هند با پشت راکت به توپ ضربه میزنند.نسب به ضربه فورهند بدن نیاز به چرخش زیادی ندارد.در شروع رتبه بازیکن راکت را با دست راست در حدود کمر و سمت چپ خود میگیرد به صورتی که پشت راکت به طرف میز باشد .در موقع ضربه آرنج مقابل بدن قرار میگیرد و با انجام حرکت چرخشی ساعد و مچ با راکت به توپ ضربه میزنند .

ضربه لوپ

این ضربه از مهم ترین ضربه ها و تکنیک های حمله ای در بازی تنیس روی میز است  اجرای این ضربه مشکل و نیازمند تمرین زیاد است.در این ضربه توپ دارای پیج روی بسیار زیادی است .ضربه توپ دو نوع است :درایو لوپ و های لوپ

  • در درایو لوپ ارتفاع توپ کم و سرعت پیچش توپ زیاد است .
  • در های لوپ ارتفاع پیچ توپ زیاد است و سرعت توپ کم است .
    قواعد و مشخصات زمین بازی

این بازی را با انجام اولین سرویس که با قرعه تعیین میکنند، آغاز میکنند. بازیکن یکه سرویس اول را میزند تا پنج سرویس اول راهم میزند . سپس حریف مقابل پنج سرویس بعدی را میزند . این عمل تا پایان بازی ادامه دارد.خطاهل شامل :برخورد توپ دوبار یا بیشتر به میز یک نفر ،ضربه زدن یک بازیکن به توپ دوبار یا بیشتر پشت سر هم ، حرکت میز به وسیله بازیکن به هنگام حرکت توپ ، ضربه زدن به توپ قبل از برخورد با میز .

پس اجرای عمل سرویس هرگاه بازی قطع میشود  یک امتیاز به نفع حریف بازبینی که مرتکب خطا شده آیت محاسبه میشود .یک گیم شامل 21 امتیاز است هر بازیکنی زودتر به این امتیاز برسد برنده شناخته میشود .چنان چه دپابزیکن در امتیاز بیست باهم مساوی شوند بازی ادامه پیدا میکند تا از یکدیگر در امتیاز فاصله بگیرند.

این بازی روی میز یا طول 274در152.5 سانتی متر وارتفاع 76سانتی متر انجام میشود .رنگ میز تیره و اطراف آن با خطی سه سانتی متری به رنگ سفید خط کشی شده است .یک تور سفید از وسط میز به ارتفاع پانزده سانتی متر میر را به دو بخش تقسیم میکند .در وسط میز خطی سفید به موازات خط های کناری کشیده شده است که صفحه میز راه به طول دو نیمه مساوی تقسیم میکند و در بازی دو نفره از آن استفاده میشود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *